Fenix v.

Resultados

12:00 pm

Patos v. vs Fenix v.

21 - 19

Reservoir Dogs vs Fenix v.

20 - 36

Drink Team vs Fenix v.

14 - 22

Diablos vs Fenix v.

12 - 38

Hellcats vs Fenix v.