Jisus Team

Resultados

25 - 0

Jisus Team vs Mutantes

0 - 39

Brothers Squad vs Jisus Team

33 - 27

Jisus Team vs Blaze v.

23 - 19

Jisus Team vs Dodgers v.

12 - 19

Batmans v.i. vs Jisus Team

12 - 14

Jisus Team vs Banda Gangrena

41 - 6

Jisus Team vs Insectos v.r.

32 - 20

Jisus Team vs Aztecas v.