Jisus Team

Resultados

20 - 22

Jisus Team vs Irish

7 - 40

Jisus Team vs All Blacks var.

8 - 40

Wildhogs vs Jisus Team

0 - 42

Kawasakis v. vs Jisus Team

20 - 32

Bellakosos vs Jisus Team

0 - 31

Rangers v. vs Jisus Team