Spike Ducks m.

Resultados

42 - 0

Spike Ducks m. vs Pelicans m.

0 - 42

Warriors vs Spike Ducks m.

42 - 0

Spike Ducks m. vs Hornets m.

49 - 18

Spike Ducks m. vs Panteras Negras m.

34 - 0

Spike Ducks m. vs Phoenix m.

24 - 40

Spike Ducks m. vs Tachos mix

42 - 38

Kawasakis m. vs Spike Ducks m.